VIAPONT s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Představení společnosti:

VIAPONT s r.o. je projekční a inženýrská kancelář se specializací a zkušenostmi při výstavbě a rekonstrukcích dálniční a silniční sítě, v projektování dopravní sítě měst, v řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství, mostního stavitelství, projektování nosných skeletů budov a inženýrských konstrukcí. Všechny projekty jsou řešeny komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbách. Hlavními zákazníky firmy jsou organizace řízené ministerstvem dopravy.

Obory činnosti:

  • dopravní inženýrství
  • projekty pro stavby a rekonstrukce dálnic, silnic, mostů
  • komunikační řešení měst a obcí
  • cyklistické stezky
  • statika stavebních konstrukcí
  • prohlídky mostů na pozemních komunikacích

Aktuální nabídka volných pozic

  • projektant v oboru dopravní stavby – silniční a dálniční stavby
  • projektant v oboru dopravní stavby – mosty a betonové konstrukce
Více informací

Firma byla zapsána do obchodního rejstříku 27.ledna 1993