VIAPONT s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Poskytované služby

 • plánovací a investiční studie
 • studie proveditelnosti
 • projekty pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
 • projekty pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • projekty pro zadání stavby (DZS)
 • realizační projekty (RDS)
 • prohlídky a přepočty zatižitelnosti mostů
 • návrhy a projekce nosných skeletů budov a inženýrské konstrukce ve všech projektových stupních
 • konzultační činnosti a poradenství
 • provádění autorských a stavebních dozorů
 • inženýrská činnost
 • investorská činnost
 • vývoj softwaru