VIAPONT s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Brial

BRIAL je nadstavba systému RoadPAC se zaměřením na výpočet geometrie mostních a mostům podobných konstrukcí (např. opěrných zdí). Program BRIAL umožňuje přesné výpočty 3D geometrie konstrukce, které vychází z dříve navržené silnice, přičemž se plně respektuje rozšíření, klopení a ostatní nepravidelnosti na vozovce. Program plně přebírá tyto údaje přímo ze systému RoadPAC (osa, niveleta, pokrytí). Při změně silničních dat je nové vygenerování údajů o konstrukci již jen opakováním výpočtu beze změny vstupních dat.

Vlastní zadání průřezu je velmi jednoduché a umožňuje vytvářet i značně komplikované konstrukce (např. nezávislé úpravy sklonu nosné konstrukce pod římsami v závislosti na příčném sklonu vozovky). Program BRIAL může počítat i přesné polohy libovolného množství předpínacích kabelů a vykreslovat je v libovolných řezech.

Výstupem programu je jednak 3D model konstrukce a to drátový i plošný 3Dface (dwg), příčné řezy (dwg) a také tabulky souřadnic pro vytyčení (txt, xls) a model DTM. Všechny výstupy je možné modifikovat pomocí šablon podle potřeby uživatelů a vzhledem k tomu, že vznikají vždy současně je minimalizována možnost omylů způsobených postupnými výpočty.